Nathalie Cerin

Nathalie Cerin is a singer-songwriter, music teacher, blogger and graduate student in Multicultural Education. She likes to think of herself as the class clown all grown up. Nathalie has a deep passion for Haiti and the arts, especially wherever these two topics converge. She is the editor for Woy Magazine.

Pic1

Rara: Dans ak Seremoni

Yon rezime istwa, estrikti ak rityèl rara ann Ayiti de Taino L avèk Ayiti Bèl. Gen anpil diskisyon ki fèt sou orijin …

0 Shares
HTV

Ayiti nan Vwa Pa Nou

Pwojè sa te nan kè nou sa gen kèk lane. Pandan ane ki sot pase yo, ak pouvwa rezo sosyo yo, jèn Ayisyen ak Ayisyèn ki…

0 Shares