Epizòd #4 Avèk Pastè Pauris Jean Baptiste

Sa se Epizòd, yon ti ribrik tou kout sou Woy Magazine. Mwen te pran desizyon pou m aprann plis istwa sou Ayiti ke moun pa konnen. Donk sa m fè, mwen pale avèk yon gwoup Ayisyen k ap fè travay enteresan nan peyi a, e mwen mande yo rakonte m yon istwa.

Nan Epizòd # 4, mwen pale avèk Pastè Pauris Jean Baptiste, prezidan Akademi Kreyòl Ayisyen an. Li ban nou yon rezime de jan wòl lang Kreyòl la chanje nan diferan  konstitisyon ayisyen yo nan istwa peyi a. E Pastè Pauris rakonte nou istwa jan alfabè Kreyòl la te kòmanse e devlope, pou rive nan alfabè ofisyèl ke Akademi Kreyòl Ayisyen an fèk pwopoze peyi a an 2017.

 

Original music by Akoustik

 

Nathalie Cerin

Nathalie Cerin is a singer-songwriter, music teacher, blogger and graduate student in Multicultural Education. She likes to think of herself as the class clown all grown up. Nathalie has a deep passion for Haiti and the arts, especially wherever these two topics converge. She is the editor for Woy Magazine.

No Comments Yet

Comment on this article