Epizòd #2 Featuring Dr. Weibert Arthus (An Kreyòl)

“Mwen te pran desizyon pou mwen te aprann on seri de istwa sou Ayiti ke nou pa tande tout tan. Sa m fè, m chita ansanm ak yon gwoup ayisyen k ap fè travay enteresan sou peyi a, e mwen mande yo rakonte mwen yon istwa. Konya, m ap envite nou aprann avè m.” – Nathalie Cerin

Nan Epizòd nimewo 2, Pwofesè Weibert Arthus ap pale nou de enpak diplomasi ayisyen te genyen sou lemonn, ni nan tan peyi a t ap pran nesans jis konya.

Team Woy

Team Woy

Haiti through our voices. Ayiti nan vwa pa nou.

No Comments Yet

Comment on this article