Richard Senecal Lanse Dènye Dokimantè Li, “Bélo à Chaville”

This post is also available in: English

Li difisil pou kwè ke sa deja gen 10 lane depi “Lakou Trankil”, men depi lè sa, karyè mizikal Bélo se yon moulen inovasyon ak nouvo son, men ki kanmenm toujou rete anrasine nan natif natal la. Diz an aprè li te genyen pri “RFI Découverte” la, prim sa ki te pèmèt li sòti de yon atis lokal adore a yon sansasyon entènasyonal, chantè “Lakou Trankil” la tounen Paris pou li fè yon espektak nan “Atrium de Chaville”. Pandan vwayaj sa, Richard Senecal avèk Imagine Haiti swiv atis la e ba nou yon koudèy espesyal sou kòman karyè Belo ap evolye. Senecal ban nou yon rega eksklizi plizyè pèfomans atis la fè pandan vizit sa a : yon pèfomans akoustik ak yon chita pale nan emisyon “Couleurs Tropicales” nan RFI; konsè li a nan Atrium, ak yon chita pale entim kote atis la pataje avèk nou panse li sou Ayiti, mizik ayisyen, avèk karyè li jiska jodia.

0ENVk1hsDokimantè sa rive nan moman kote kè nou cho n ap tann 5èm albom Belo a ki rele “Belo Dizan” ki gen pou sòti 14 Avril. Albòm sa se yon selebrasyon akoustik ki reyini 10 lane mizik ke atis la fè nou kado. Voye yon ti kout je sou dokimantè sa, epi veye anwo, veye anba pou nouvo albom sa ki pral rive!

“An depi defisi lengwistik, mwen tyen aske repètwa mwen rete an Kreyòl. Paske mizik mwen avantou se mizik ki gen pwovokasyon pou l non sèlman fè pwomosyon Ayiti a letranje, men sitou fòme, [epi] edike.” – Bélo

Team Woy

Team Woy

Haiti through our voices. Ayiti nan vwa pa nou.

No Comments Yet

Comment on this article